Limited Şirket kuruluş ücretlerinden olan Noter, Vergi Dairesi ve Rekabet Kurulu masrafları bütün şehirlerde sabittir. Ticaret odası kayıt ücreti ve mali müşavir hizmet ücreti her şehirde değişiklik göstermektedir. Sitemizdeki hesaplama bilgilendirme maksatlıdır ve kuruluş esnasında karşılaşacağınız bütün giderleri içermektedir.  Örnek Veriler: Ortak Sayısı : 1 Müdür Sayısı: 1 Sermaye Tutarı : 10.000 TL Kira Tutarı: 1.000 TL ( Brüt ) Sektör: Toptan Tekstil Satışı Noter Masrafları: 685,00 TL Kuruluş Vekaleti 1 Adet: 200,00 TL İmza Sirküleri 2 Adet Her Müdür için…